Tjänster

Exempel på tjänster inom tekniskt förvaltning

 • Tillsyn och rondering
 • Mätaravläsning
 • Arkivering av teknisk dokumentation
 • Byte av ljuskällor
 • Skräpplockning, enklare städning
 • Felsökning och besiktningar
 • Felavhjälpande underhåll
 • Inre och yttre projekt
 • Arbete med driftoptimering
 • Enklare offertinfordran, beställning av drift- och reparationsarbeten
 • In- och avflyttningsbesiktningar
 • Visning av lägenheter
 • Uppdatering av våningsregister, tvättstugebokning
 • Trädgårdsskötsel

Upphandlingar

 • Förhandlingar med entreprenörer
 • Biträde i budgetarbete
 • Utredning, projektering, förfrågningsunderlag

Kvalitetsprogram DeDu

Felanmälan via webb och telefon

Exempel på tjänster inom sanering och entreprenad

 • Kontorsanpassningar
 • Vattenskador
 • Rivningar
 • Olika typer av saneringar

Felanmälan

Gör din felanmälan här. Fyll i formuläret här nedan så kommer vi att kontakta er.

Kontakta oss