Välkommen

R3M strävar efter att vara en pålitlig samarbetspartner för sina kunder och skapar skräddarsydda lösningar för varje fastighet.

Tillsyn, skötsel, underhåll och jour

är centrala element i fastighetshantering. Dessa aktiviteter säkerställer säkerhet, kvalitet och tillgänglighet i fastigheter genom regelbunden övervakning, vård, planerat underhåll och akutinsatser vid behov.

Teknisk förvaltning

omfattar professionell hantering och underhåll av tekniska aspekter i fastigheter, inklusive installationer, system och infrastruktur, för att säkerställa deras optimala prestanda och långsiktig hållbarhet.

Olika typer av saneringar

inkluderar miljösanering (t.ex., avlägsnande av föroreningar), fastighetssanering (renovering och reparation) och avfallssanering (hantering och bortskaffande av avfall). Saneringar är anpassade efter behovet.

9

Fastighetsskötsel i Storstockholm

R3M är ett företag som specialiserar sig på fastighetsskötsel i Storstockholm. De erbjuder omfattande tjänster för att underhålla och hantera fastigheter

9

Jobbar enligt ISO-standard

R3M är ett företag som  jobbar enligt ISO-standard för att säkerställa kvalitet och effektivitet i sin verksamhet. 

9

DeDu - vårt system för kvalitetssäkring

R3M tillhandahåller i Storstockholm. Genom att använda DeDu kan R3M effektivt hantera och följa upp kvalitetsrelaterade aspekter.

9

Både små och stora fastighetsägar

R3M är ett företag som erbjuder fastighetsskötsel och tjänster till både små och stora fastighetsägare. Oavsett om det handlar om enskilda fastighetsägare eller stora företag.

EN TRYGG PARTNER

KVALITET

En god kvalitet innebär att uppsatta mål nås eller överträffas, att antalet fel minimeras och att vår prestation kontinuerligt utvärderas och återkopplas till fastighetsägaren. Med en konstruktiv utvärdering lär vi oss av misstag och förbättrar vår verksamhet samtidigt som vi ser till att vår kund alltid är nöjd.

KVALITETSPROGRAM – DEDU

För att säkerställa att ingenting glöms bort använder vi oss av ett kvalitets- program kallat DeDU. I kvalitetsprogrammet loggas alla ärenden såsom felavhjälpande underhåll, ronderingar, myndighetsbesiktningar etc. Där sammanställs också mätaravläsningar, uppgifter från besiktningar och andra fakta kring fastigheterna.

Info@r3m.se  |  076-393 10 28