Om oss

Vi är ett serviceföretag i fastighetsbranschen som verkar inom områdena förvaltning, teknik, och entreprenader. Att förvalta fastigheter är en komplex uppgift med ett stort ansvar mot hyresgäster som vi tar på allvar.

Tillsyn och rondering

R3M erbjuder professionell tillsyn och ronderingstjänster för att säkerställa trygghet och säkerhet i olika fastigheter.

Byte av ljuskällor

R3M erbjuder professionell service för byte av ljuskällor i olika typer av fastigheter.

Kontorsanpassningar

R3M erbjuder professionella tjänster för kontorsanpassningar.

KVALITET

En god kvalitet innebär att uppsatta mål nås eller överträffas, att antalet fel minimeras och att vår prestation kontinuerligt utvärderas och återkopplas till fastighetsägaren. Med en konstruktiv utvärdering lär vi oss av misstag och förbättrar vår verksamhet samtidigt som vi ser till att vår kund alltid är nöjd. En god kvalitet kan också ses från den boendes perspektiv. En hyresgäst vill känna att man får ett bra boende för sin hyra. Hyresgästen vill också kunna lita på att de tjänster han betalar för motsvarar förväntningarna, att hans åsikter tas tillvara och att arbeten inte utförs slarvigt och med kostnads- besparing som enda mål.

KVALITETSPROGRAM – DEDU

För att säkerställa att ingenting glöms bort använder vi oss av ett kvalitets- program kallat DeDU. I kvalitetsprogrammet loggas alla ärenden såsom felavhjälpande underhåll, ronderingar, myndighetsbesiktningar etc. Där sammanställs också mätaravläsningar, uppgifter från besiktningar och andra fakta kring fastigheterna. En felanmälan görs antingen via webben eller via telefon och skickas sedan automatiskt vidare till ansvarig tekniker. När felet är åtgärdat kvitteras det – om så inte sker erhåller fastighetsskötare och förvaltare påminnelser tills uppgiften är klar. Sammanfattande rapporter och fakturaunderlag kan enkelt tas fram för presentation för fastighetsägaren eller inför diskussioner med exempelvis myndigheter eller hyresgästförening.

Med hjälp av detta, vårt engagemang och vår vilja att åstadkomma ständiga förbättringar kommer vi se till att en god kvalitet skapas och upprätthålls i fastighetsförvaltningen.